Verejné obstarávanie

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    Zámery prenájmu nehnuteľností

     Predmet zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v Štítniku v súvislosti s pandémiou COVID-19".

     Postup zadávania zákazky: Podľa § 117 ZVO

     Informácia o výsledky vyhodnotenia ponúk

     Predmet zákazky: "CIZS-Štítnik"

     Postup zadávania zákazky: Podľa § 112 ZVO

     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

     Predmet zákazky: Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik - Detské ihrisko - Štítnik

     Postup zadáavania zákazky: Podľa §117 ZVO

     Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Oprava povrchu MK v Obci Štítnik Ulica Lesná, Jelšavská, pri ZS"

     Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk

     Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zákazky

     Cenová ponuka

     Príloha k cenovej ponuke

     Výkaz výmer

     Situácia

     Čestné vyhlásenie uchádzača

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Oprava povrchu MK v obci Štítnik Ulica Družstevná"

     Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zákazky

     Cenová ponuka

     Príloha k cenovej ponuke

     Výkaz výmer

     Situácia

     Čestné vyhlásenie ucházdača

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Rekonštrukcia strechy materskej školy"

     Dokumenty na stiahnutie:

     Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zákazky

     Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača

     Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky

     Výkaz výmer

     Pôdorys

     Pohľad na budovu MŠ

     Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk

     Oznam k verejnu obstarávaniu

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu v Štítniku"

     Dokumenty na stiahnutie:

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zakázky ,, Osobné 7-miestne motorové vozidlo vrátane príslušenstva a výbavy."

     Dokumenty na stiahnutie:

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - "Riešenie havarijného stavu v MŠ v Štítniku"

     Dokumenty na stiahnutie:

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky - "Oprava popvrchu miestnych komunikácií v obci Štítnik"

     Dokumenty na stiahnutie:

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska".

     Dokumenty na stiahnutie:

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Rekonštrukcia chodníka na Ochtinskej uluci - východná strana"

     Dokumenty na stiahnutie:

     Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v Obci Štítnik" 

     Domumenty na stiahnutie:

     Prílohy k výzve:

     Verejné obstarávanie - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

     Dokumenty na stiahnutie:

     Dokumenty na stianutie:

     SÚHRNÉ SPRÁVY

     Zverejňovanie súhrných správ podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

     Súhrné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

     rok 2011

     rok 2012

     rok 2013

     • 1. Súhrná správa za 1. štvrťrok 2013 - bez zakázky
     • 2. Súhrná správa za 2. štvrťrok 2013 - bez zakázky
     • 3. Súhrná správa za 3. štvrťrok 2013 - bez zakázky
     • 4. Súhrná správa za 4. štvrťrok 2013 - bez zakázky

     rok 2014

     • 1. Súhrná správa za 1. štvrťrok 2014 - bez zakázky
     • 2. Súhrná správa za 2. štvrťrok 2014 - bez zakázky
     • 3. Súhrná správa za 3. štvrťrok 2014 - bez zakázky
     • 4. Súhrná správa za 4. štvrťrok 2014 - bez zakázky

     rok 2015

     rok 2016

     rok 2017

     rok 2018

     rok 2019