Terénna sociálna práca

Terénnu sociálnu prácu v našej obci zabezpečujú pracovníčky:

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Puškášová

Terénna pracovníčka: Jana Marková

Kontakt:

tel.: 0901799988

e-mail: tspstitnik20@gmail.com