Evanjelický-gotický kostol v obci Štítnik

Kostol sa nachádza na námestí pri hlavnej ceste v obci Štitník. Pôvodne bol zasvätený Panne Márii, dnes kostol Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Tento gotický kostol bol postavený v 14. storočí a je národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o pôvodne trojloďovú baziliku zo 14. a 15. storočia s krásnymi hviezdicovými a sieťovými klenbami. Oltár je renesačno-barokový zo 17. storčia, tak isto ako aj kazateľnica. Nástenné maľby pochádzajú zo 14. a 15. storočia. Fresková výzdoba kostola predstavuje najrozsiahlejšiu zachovanú ukážku stredovekej nástennej maľby na Slovensku. Najstaršie maľby na severnej strane presbytéria pochádzajú z polovice 14. storočia. Zachovala sa tu aj bronzová krstiteľnica zo 14. storočia od majstra Jána zo Spišskej Soboty.

Kostol sa môže pochváliť najstarším organom na Slovensku, ktorý pochádza až z konca 15. storočia. Evanjelici ho prevzali počas reformácie v polovici 16. storočia. Začiatkom 16. storočia bola pristavaná k západnému priečeliu baziliky mohutná veža. Pred kostolom stojí morový stĺp z roku 1710. Z ďalších významných pamiatok v obci sa tu nachádza vodný hrad Štítnik.

Súčasný stav

Kostol aj v súčasnosti slúži ako farský chrám miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Okrem bohoslužieb sa v ňom konajú aj kultúrne. Vstup do kostola i fotenie sú spoplatnené.


Zoznam krás našej obce: