Gotická cesta

V 14. až 16. storočí sa v mestách a vo vidieckych sídlach stavali gotické chrámy s nádhernou výzdobou a nástennými maľbami, z ktorých sa viaceré zachovali dodnes a sú súčasťou turistickej trasy Gotická cesta. Trasa je dobre značená hnedými tabuľami umiestnenými pri cestách a v obciach.

Do gotickej cesty na Hornom Gemeri patria mestá a obce:

  • Stratená
  • Dobšiná
  • Ochtiná
  • Štítnik
  • Koceľovce
  • Betliar
  • Rožňava
  • Krásnohorské Podhradie
  • Hrad Krásna Hôrka

Gotická cesta je prvou turistickou poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom okruhu predstavuje najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty Spiša a Gemera, ktoré svojim významom ďaleko presahujú rámec regiónu i Slovenska a sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva. Pôvodný 276 km dlhý okruh vyznačený v roku 1998 bol nedávno rozšírený o okruhy Gemersko - rimavský, Spišský okruh - tatranský, Spišský okruh - pieninský, ktoré prechádzajú ďalšími zaujimavými zákutiami Spiša a Gemera. K týmto skvostom patria hradné komplexy Spišský hrad, Hrad Krásna Hôrka, Muránsky hrad, zachované historické jadrá miest (Levoča, Kežmarok, Rožňava, Rimavská Sobota a ďalšie), múzeá a katedrály, ale aj dedinské kostoly so vzácnymi stredovekými freskami, meštianske a remeselnícke domy či romantické kamenné mosty. Atraktivitu gotickej cesty zvyšuje aj nádherný prírodný rámec, ktorým vedie. Sú to predovšetkým Národné parky Slovenský raj, Muránska planina a Pieniny, ako aj Chránená krajinná oblasť Slovenský kras v Gemeri, ktorej jaskyne boli pre svoju výnimočnosť zaradené do zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Popri cestách, v mestách a obciach, ktorými Gotická cesta prechádza, sú nainštalované hnedo - biele orientačné tabule s piktogramom v tvare gotickej klenby, ktoré upozorňujú na jednotivé pamiatky.

Gotická cesta - mapa pozrite tu...