Vodný hrad

Vodný hrad Štítnik

Vodný hrad sa nachádza priamo v obci. Vystavali ho okolo roku 1432 Bubekovci (Bebekovci) na močarisku. Plnil funkciu zemepánskeho sídla aj ochranno-vojenskú. Bubekovci obývali hrad do roku 1594, do svojho vymretia. Po nich hrad obývali Bakošovci do roku 1666, kedy tu umrel potomok Gabriel Bakoš, stúpenec Juraja I. Rákociho. Po jeho smrti  zostala na mieste kedysi mocnej pevnosti iba zrúcanina. V 19. storočí bolo však jedno jej krídlo zrekonštruované a prebudované na kaštieľ. V blízkosti tohto kaštieľa sa zachovali i niektoré pevnostné prvky pôvodného hradu.