Návrh VZN

Návrh VZN r. 2024

Návrh VZN r. 2023

Návrh VZN r. 2022

Návrh VZN r. 2021

Návrh VZN o čistote a verejnom poriadku

Návrh VZN č. 4/2019 - o krátkodobom prenájme

Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej ško