Zápisnice OZ

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 15.03.2023

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 16.12.2022

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Štítniku dňa 23.11.2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.09.2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.06.2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.03.2022

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.12.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 20.10.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 14.09.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 16.06.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 17.03.2021

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 17.12.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 15.10.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 27.08.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 30.06.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 03.06.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 04.03.2020

Archív

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 13.12.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 11.09.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 07.08.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 13.06.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 17.04.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 21.03.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 22.02.2019

Zasadnutie z 2. obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.12.201

Zasadnutie z 1. OZ v Štítniku dňa 12.12.2018

Zasadnutie z Ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Štítniku d

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 29.06.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 07.06.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 18.05.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 26.03.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.12.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 30.11.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 29.11.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 02.10.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 28.08.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 10.07.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 15.05.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 10.05.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 27.03.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 20.12.2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 15.12.2016

Zasadnutie 14. obecného zastupiteľstvo 14.11.2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 2.11.2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 27.07.2016

Zasadnutie Obecné zastupiteľstvo v Štítniku dňa 13.07.2016

Zasadnutie Obecné zastupiteľstvo v Štítniku dňa 29.06.2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 16.05.2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 16.03.2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 15.12.2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 14.09.201

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 06.08.2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 08.07.2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 06.05.2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 26.03.2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 11.02.2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 02.01.2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 13.10.2014

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 25.08.2014

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 25.06.2014

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 23.04.2014

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 21.03.2014

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 12.02.2014

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 14.02.2014

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 22.01.2014

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 09.12.2013

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 26.9.2013

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 9.9.2013

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 01.07.2013

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 15.04.2013

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 18.03.2013

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 04.03.2013

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 11.01.2013

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 07.01.2013

Zasadnutie obecné zastupiteľstvo dňa 3.12.2012

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 10.09.2012

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku zo dňa 03.09.2012

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 17.7.2012

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.6.2012

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 14.5.2012

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zi dňa 16.4.2012

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.02.2012

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2011

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2011

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecnej rady, konanej dňa 23.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.9.2011

Zasadnutie Obecné zastupiteľstvo 25.7.2011

Zasadnutie Obecné zastupiteľstvo 6.6.2011

Mimoriadne zasadnutie OZ - 4.zasadnutie zo dňa 4.4.2011

Zasadnutie Obecné zastupiteľstvo 28.3.2011

Zasadnutie Mimoriadného obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 31.01.2011

Zasadnutie Mimoriadného obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 2

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 20.12.2010

Rokovací poriadok OZ Štítnik

Upozornenie prokurátora

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 8.11.2010