Obecná knižnica Ctibora Štítnického

Zodpovedná pracovníčka: p. Oláhová Adriana, 0917368871

Výpožičný čas obecnej knižnice:

Pondelok 08.00 - 12.00 hod.
Streda 12.00 - 16.00 hod.
Piatok 12.00 - 16.00 hod.

Obec Štítnik Vás pozýva do vynovených priestorov knižnice so zaujímavou ponukou nových knižničných titulov, ktoré boli zrealizované s finančnou podporou "FONDU NA PODPORU UMENIA".

Pozvánku na slávnostné otvorenie si môžete pozrieť tu

Bližšie informácie o projekte si môžete pozrieť tu