Obecná knižnica Ctibora Štítnického

Zodpovedná pracovníčka: p. Oláhová Adriana, 0917368871

Výpožičný čas obecnej knižnice:

Pondelok 08.00 - 12.00 hod.
Streda 12.00 - 16.00 hod.
Piatok 12.00 - 16.00 hod.

Obec Štítnik Vás pozýva do vynovených priestorov knižnice so zaujímavou ponukou nových knižničných titulov, ktoré boli zrealizované s finančnou podporou "FONDU NA PODPORU UMENIA".

Fond na podporu umenia schválil v roku 2022 pre Obecnú knižnicu v Štítniku finančnú dotáciu na akvizíciu knižného fondu v rámci projektu "Návrat ku knihám". Projekt umožnil doplniť náš knižný fond o 115 nových a zaujímavých titulov pre všetky vekové kategórie. Celkový rozpočet: 1445,00 €, výška podpory: 1300,00 €, vlastné zdroje: 145,00 €.

Pozvánku na slávnostné otvorenie si môžete pozrieť tu

Zoznam nakúpených kníh z projektu si môžete pozrieť tu