Kontakty

Toto webové sídlo www.obecstitnik.sk spravuje Obec Štítnik je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Štítnik

Adresa:
Obecný úrad Štítnik
Námestie 1. mája 167
049 32 Štítnik

IČO: 00328871

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Gemer
Počet obyvateľov: 1506
Rozloha: 3454 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1243

Informácie o napĺňaní webového sídla: obecnyurad@obecstitnik.sk

Sekretariát: 

Tel.: +421 58 788 37 90

E-mail: obecnyurad@obecstitnik.sk

Kompetencie:
Obec Štítnik je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Štítnik je zriadený na Miestnom úrade vNámestie 1. mája 167, 049 32 Štítnik

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk