Vodný (Bebekovský) hrad v Štítniku

Hrad ptrí do skupiny tzv. nížinných hradov. Jeho zvyšky sú situované v strede obce na Teplicej ulici č. p. 213 v nadmorskej výške 285 m.

Hoci sa hrad v Štítniku spomína už v 13. storočí, povolenie na stavbu, resp. prestavbu, od kráľa Žigmunda Luxemburského dostali štítnický Bebekovci, označovaný aj ako páni zo Štítnika v r. 1432. Dôvod stavby na rovine súvisel s jeho neskorým vznikom v období, keď sa menili požiadavky na sídla a narastalil nároky na komfort bývania. Hrad bol obklopený neprístupnými močiarmi a vodnými priekopami, ktoré chránili mesto pred nepriateľmi prichádzajúcimi z juhu. Zdrojom vody bola blízka rieka Štítnik, z ktorej mohlo byť obkolie zaplavované vodou. Od roku 1559 bol hrad zaradený do sústavy ochranných pevností proti Turkom na území stredného Gemera. Prestavný bol v rokoch 1580 - 1585. Vonkašie opevnenie zosilnili mohutnými delovými baštami. Hrad nadobudol podobu štvokrídlového opevneného kaštieľa, ku ktorému patrila prameňmi doložená hranolová veža. Pravdepodobne stála v strede nádvoria a bola zastrešená strechou a drevenou ochodzou.

Do obvodových múrov opevnenia boli osadené kľúčové stieľne, ktoré sa v malom počte zachovali do súčasnosti. Zaujímavossťou je, že boli zhotovené len z jedného kusa kameňa (veľkosť zachovaných strieľní je 60x40 a 40x43 cm).

Po odtiahnutí Turkov tu opäť sídlila uhorská ľ+achta (Balogovci, Pongrácovi, Bakoľoci atď.), až kým hran neznivočili protihabsburské stavovké povstania. Po poslednom z nich zostala na mieste kedysi mocnej pevnosti iba zrúcanina.

V roku 1880 majiteľ hradu Sárkanyi dal opraviť iba jedno krídlo a premenil ho tak na kaštieľ.

Pôvodný vstup do areálu viedol z východnej strany cez padací most. Kamenný múr s veľkou bránou, ktorý  tvorí vstup do areálu, vznikol na mieste južného krídla začiatkom 19. storočia. Na mieste severného krídla stojí hospodárska budova.

V roku 2016 získala obec od Košického samosprávneho kraja areál hradu do dlhodobého prenájmu a od toho istého roku sa tam organizujú "Štítnické hradné hry".


Zoznam krás našej obce: