Finančné hospodárenie

Rozpočet obce Štítnik na roky 2022-2024

Rozpočet obce Štítnik na roky 2021-2023

Rozpočet obce Štítnik na roky 2020-2022

Správa o činnosti hlavného kontrolóra

Rozpočet obce na roky 2017, 2018 a 2019

Plán hlavného kontrolóra

Čerpanie rozpočtu rok 2016

Čerpanie rozpočtu na rok 2015

Čerpanie rozpočtu v roku 2014

Čerpanie rozpočtu v roku 2013

Čerpanie rozpočtu za rok 2012

Programový rozpočet obce

Čerpanie rozpočtu za rok 2011

Schválené zmeny v rozpočte

Čerpanie rozpočtu rok 2010

Schválený rozpočet obce

Záverečný účet obce

Rozpočet obce Štítnik na roky 2018, 2019, 2020

Rozpočet na roky 2019, 2020, 2021

Záverečný účet obce