Návrh VZN č. 1/2024 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku

 06.03.2024

Návrh VZN č. 1/2024 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Štítnik si môžete pozrieť tu...

Zoznam článkov:

1 2 3 4 >