Oznámenie o súdnej zásielke

 12.12.2023

Obec Štítnik

Námestie 1. mája 167, 049 32  Štítnik

Oznámenie o súdnej zásielke

Obec Štítnik oznamuje občanovi:

Jaroslav Tomi, trvale bytom Štítnik,

ze na Obec Štítnik mu bolo dňa 11.12.2023 doručená zásielka (doporučene do vlastných rúk),

ktorej odosielateľom je Okresný súd Rožňava, Námestie 1. mája 1, 048 01  Rožňava


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >