Návrh VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku

 04.12.2023

Návrh VZN č. 3/2023 si môžete pozrieť tu..

Zoznam článkov:

1 2 3 4 >