Oznámenie o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok

 12.10.2023

Oznámenie o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa si môžete stiahnuť tu...

Zoznam článkov:

1 2 3 4 >