XIII. zraz veteránov v Štítniku


Obec a okolie:

Akcie: