Turistický výstup k chate "Birinka"


Obec a okolie:

Akcie: