IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto


Obec a okolie:

Akcie: