74 výročie ukončenia 2. svetovej vojny


Obec a okolie:

Akcie: