Odhaľovanie a svätenie súsošia na cintoríne


Obec a okolie:

Akcie: