Zhoršujúca sa epidemiologická situácia v okrese Rožňava

 25.11.2021

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Rožňava v súvislosti s ochorením COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave dôrazne neodporúča organizovanie akýchkoľvek hromadných podujatí, a to jednak fyzickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi ako aj právnickými osobami. V prípade, že sa situácia v okrese bude naďalej zhoršovať, bude vyhláškou usporadúvanie hromadných podujatí v okrese Rožňava tunajším orgánom verejného zdravotníctva zakázané. Dôrazne žiadame o dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení – nosenie rúšok, dodržiavanie izolácie, karantény, dodržiavanie odstupov, vykonávanie dezinfekcie rúk, spoločných priestorov, predovšetkým dotykových plôch.

Informáciu k novým vyhláškam zverejneným vo Vestníku vlády SR (prevádzky, hromadné podujatia) zo dňa 18.11.2021 si môžete pozrieť tu...

Uznesenie NR SR č. 695/2021 s platnosťou od 25.11.2021 si môžete pozrieť tu...

Informáciu k núdzovému stavu platného od 25.11.2021 si môžete pozrieť tu...

Informáciu k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku) si môžete pozrieť tu...


Zoznam článkov:

1 2 >