Výberové konanie

 06.05.2022

Obec Štítnik, Námestie 1. mája 167, 049 32  Štítnik

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.05.2022 o 10:00 hod.

v priestoroch Obecného úradu v Štítniku na Námestí  1. mája 167, 049 32  Štítnik (zasadačka)

bližšie informácie si môžete pozrieť tu...


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >