Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 15.07.2022

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie predsedu NR SR z 8. júna 2022 si môžete pozrieť tu...

Informáciu o práve voliť a byť volený pre voľbu do samospráv krajov si môžete pozrieť tu...

Informácie k voľbám: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradnáka VK a OVK si môžete pozrieť tu..

Oznámenie o okrskoch a volebnej miestnosti si môžete pozrieť tu...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstiev KSK vo volebnom obvode č. 8  si môžete pozrieť tu...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu KSK si môžete pozrieť tu...

Zápisnicu miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov - VÚC KE si môžete pozrieť tu...


Zoznam článkov:

1 2 >