Štítnické hradné hry 2023

 26.06.2023

POPIS PROJEKTU:

Cieľom je zviditeľnenie a prezentácia obce Štítnik ako bývalého stredovekého vidieckeho mestečka so zámerom oživenia "Vodného hradu" a zvýšenia návštevnosti obce. Ďalším cieľom je zvyšovanie povedomia o histórii obce, miestnej a regionálnej kultúre. Podujatie oslovuje širokú verejnosť, ktorej sa snaží sprístupniť a priblížiť hmotnú i nehmotnú históriu obce a jej okolia prostredníctvom dobových historických vystúpení, vystúpení ľudovej hudby, až po súčasnosť. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia práce a výrobkov remeselníkov, dielne a rôzne voľnočasové aktivity pre deti.

Podujatie sa bude konať v atraktívnom prostredí areálu "Vodného hradu", v ktorý zanecháva neopakovateľnú atmosféru, a to jednak pri spoznávaní jeho histórie, ako aj jej prepojenia so živou kultúrou. V blízkosti hradu sa nachádza turisticky najnavštevovanejší historický monument obce a celého Gemera - ev.a.v. gotický kostol (NKP a Európske dedičstvo), ktorý bude počas podujatia sprístupnený širokej verejnosti.

PROGRAM PODPORY:

Program Terra Incognita, PODUJATIA 2023

VÝŠKA DOTÁCIE: 5000,00 €

DOBA TRVANIA PROJEKTU: 3.7.2023 - 30.9.2023

HLAVNÉ VÝSTUPY PROJEKTU: Štítnické hradné hry - celodenné kultúrne podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 5.8.2023

www.vucke.sk

www.kosiceregion.com

www.terraincognita.sk


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >