Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v Štítniku v súvislosti s pandémiou COVID-19

 09.05.2023

Cieľom projektu je dosiahnutie zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenie hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie v Štítniku, v súvislosti s pandémiou COVID-19. Realizáciou projektu sa vytvoria vhodné podmienky pre zabezpečenie kultúrnych aktivít a zároveň sa zvýši bezpečnosť občanov počas organizovaných hromadných podujatí.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá vedie kmodernizácii, zlepšeniu úrovne technického a technologického vybavenia. Na zabezpečenie aktivity obstaráme vzduchotechniku a osvetlenie do polyfunkčnej sály. Zároveň uskutočníme rekonštrukciu vnútorných priestorov kultúrneho domu.

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá vedie k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19. Aktivitu zrealizujeme prostredníctvom obstarania dezinfekčných prístrojov-germicídne žiariče, dezinfekčné stojany, dezinfekčná pištoľ a interiérového vybavenia.

Plagát si môžete pozrieť tu...


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >