Projekt: "CIZS - Štítnik"

 14.02.2023

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti CIZS- Štítnik

Účelom projektu "CIZS - Štitnik" je vytvorenie moderného zdravotného strediska. Investičným zámerom projektu je rekonštrukcia časti objektu, v rámci ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť.

Cieľom aktivít projektu je skvalitniť poskytované zdravotnícke služby pre občanov širokého spádového územia a rozšíriť súčasné priestory pre integrovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Integráciou a vytvorením dostatočnej kapacity pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dôjde k zvýšeniu kvality a komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako aj jej dostupnosti v spádovom regióne. Realizácia projektu s celkovou zazmluvnenou sumou 582 703,44 € začala dňa 6.12.2022. Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 553 568,27 €.

Výsledkom realizácie aktivít projektu bude fungujúce CIZS, spĺňajúce príncípy integrovaného modelu starostlivosti o zdravie s dostupnou všeobecnou a špecializovanou ambulantnou starostlivosťou. V stredisku bude pôsobiť spolu 5 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Plagát projektu si môžete pozrieť tu...


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >