Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

 29.06.2020

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného porstredia kraja, Komesnkého 52, 041 26  Košice zverejnilo záverečné stanovisko Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja.

Plán UM KSK si môžete stiahnuť tu...

Do dokumentu môžete nahliadnuť aj na obecnom úrade (sekretariát) v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. do 17.07.2020.


Zoznam článkov:

1 2 >