Oznámenie o zápise detí do materskej školy na ŠR 2024/2025

 15.03.2024

Riaditeľstvo Materskej školy Jelšavská 318, 049 32  Štítnik vám oznamuje, že

zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

od 6. mája 2024 do 31. mája 2024

v čase od 10:30 do 15:30 hod.

žiadosť o prijatie do MŠ, Jelšavská 318, 049 32  Štítnik môžu zákonní zástupcovia detí podávať:

1. elektronickou formou na mailovú adresu: msstitnik@gmail.com

2. poštou - na adresu Materská škola, Jelšavská 318, 049 32  Štítnik

3. osobne do rúk riaditeľky materskej školy

4. elektronicky cez www.slovensko.gov

Žiadosť o prijatie je možné stiahnuť na webovej stránke materskej školy www.msstitnik.sk alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne u riaditeľky materskej školy

Kritériá priímania detí do materskej školy budú po prerokovaní Radou školy zverejnené na webovej stránke materskej školy a na Facebookovej stránke materskej školy najneskôr do 31.5.2024

mail: msstitnik@gmail.com, tel: 058/7931236

web: msstitnik.sk

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy do 15.6.2024


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >