Oznámenie o zámere obce Štítnik (prenájom)

 31.05.2021

Obec Štítnik zverejňuje Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

si môžete pozrieť tu...


Zoznam článkov:

1 2 >