Oznámenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce Štítnik

 02.10.2023

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku uznesením č. 61/2023 zo dňa 27.9.2023 vyhlasuje v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň 13.11.2023 za deň voľby hlavného kontrolóra.

Bližšie informácie si môžete pozrieť tu...


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >