Oznámenie o vstupe na pozemok

 08.07.2022

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Štítnik, že za účelom vykonaia úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cuchích objektov v rozsahu a spôsobom vykoná vstupy na ponky v priebehu obdobiea : august 2022 - Júl 2023.

Úpravu distribučné vedenia bude realizovať spoločnosť free-zona s.r.o., so sídlom Mierová 3444, 048 01  Rožňava.

Text celého oznámenia si môžete pozrieť tu...


Zoznam článkov:

1 2 3 >