OZNAM pre verejnosť

 20.09.2021

Oznamujeme občanom, že z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v okrese Rožňava sa s platnosťou od utorka 21. septembra 2021 až do odvolania ZATVÁRA Obecný úrad pre verejnosť.

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch a kontaktoch si môžete stiahnuť tu...

To znamená, že stránky budú vybavované prevažne telefonicky, e-mailom a písomnou formou. Rovnako žiadame občanov, aby platby za služby a dane voči obci realizovali na číslo účtu obce.

Rovnako oznamujeme občanom, že obecná posilňovňa a knižnica, fungujú od 21.9.2021 až do odvolania v režime pre očkovaných.

Sekretariát: 058/7883790

Starosta obce: 058/7883791

Matrika: 032/6400234

Stavebný úrad: 058/7881075

Objednávky služieb: 0902 906476, 058/7883792

Informácie o daniach: 0902906476, 058/7883792

Platobné údaje obce, na ktoré môžete zasielať platby: IBN: SK 38 0200 0000 0000 2862 6582, VS: číslo služby, ktoré bude uvedené v SMS správe. Do správy pre prijímateľa napíšte meno a druh služby. V prípade platenia daní a poplatkov máte potrebné informmácie uvedené v rozhodnutí.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >