OZNAM - zber TKO

 15.01.2024

Vážení občania!

Týmto Vám oznamujeme, že dňa 17.1.2024 (streda), nebude firmou Fúra, s.r.o. vykonaný zber komunálneho odpadu, nakoľko sa mení interval vývozu na dvojtýždňový. Obec pristúpila k tomuto opatreniu z dôvodu znižovania nákladov na zber a likvidáciu odpadu. Obec zároveň v rámci zreálnenia nákladov na zber a likvidáciu odpadu zvýšila poplatok na rok 2024 z 15 € na 20 €/osobu/rok.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že fi Fúra, s.r.o. pri zbere komunálneho odpadu bude vyvážať len vrecia s logom fi Fúra, s.r.o. Iné vrecia sa zbierať nebudú!

Vrecia s logom fi Fúra, s.r.o. si môžete zakúpiť na OÚ v Štítniku za cenu 2,00 €/ks.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >