Zámer vyhlásenia zón NP Slovenský kras, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma

 14.12.2022

Okresný úrad Košice, osbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice zverejňuje Zámer vyhlásenia zón Národného parku Slovenský kras, zmeny jeho hraníc a zmeny hraníc jeho ochranného pásma, ako aj návrh Propramu starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo na roky 2023 - 2032.

Zámer si môžete stiahnuť tu...

Dokumenty a verejnú vyhlášku si môžete pozrieť tu...


Zoznam článkov:

1 2 3 >