Základná infraštruktúra pre gotický kostol v Štítniku

 21.07.2023

Základná infraštruktúra pre gotický kostol v Štítniku

POPIS PROJEKTU:

Zámerom projektu je zlepšenie základnej turistickej infraštruktúry - zabezpečenie prevádzky verejných WC pre turistov v blízkosti kultúrnej pamiatky - ev.a.v. gotického kostola v Štítniku.

Obec Štítnik je vlastníkom verejných sociálnych zariadení, ktoré sa nachádzajú na námestí 1. mája cca 120 m od kultúrnej pamiatky. WC nie sú sprístupnené pre verejnosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na ich prevádzku, a to hlavne na vykrytie mzdových nákladov.

V uplynulý rokoch stúpol počet návštevníkov kostola, ktorí často vyhľadávajú WC. Tento problém je najmä pre návštevníkov zo zahraničia, ktorí sa nevedia v obci zorientovať. Zároveň je potrebné zabezpečiť označenie WC pomocou smerovníkov, aby bolo dobre viditeľné pre širokú verejnosť. Prístupový chodník k WC bude zveľadený a okrášlený 2 ks betónových kvetináčov, vedľa ktorých bude umiestnený smetný kôš.

PROGRAM PODPORY:

Program Terra Incognita, 2.Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja

VÝŠKA DOTÁCIE: 5000,00 €

DOBA TRVANIA PROJEKTU: 1.4.2023 - 30.9.2023

HLAVNÉ VÝSTUPY PROJEKTU: Výstupom projektu je sprevádzkovanie, sprístupnenie verejných WC a skrášlenie ich okolia pre návštevníkov a turistov obce, ako aj širokú verejnosť.

www.vucke.sk

www.kosiceregion.com

www.terraincognita.sk


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >