Výlet dôchodcov - Hanušovce n/Topľou

 16.06.2022

Obec Štítnik zorganizovala dňa 15.06.2022 výlet dôchodcov do obce Hanušovce n/Topľou, kde navštívili kaštieľ a archeopark. Potom pokračovali do obce Kvakovce a nasledovala plavba loďou po vodnej nádrži Veľká Domaša.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >