Voľby do orgánov samosprávy obcí

 17.06.2022

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie predsedu NR SR z 8. júna 2022 si môžete pozrieť tu...

Informáciu o práve voliť a byť volený pre voľbu do samospráv obcí si môžete pozrieť tu...

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov si môžete pozrieť tu...

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu si môžete pozrieť tu...

Oznámenie - menovanie zapisovateľa MVK si môžete pozrieť tu...

Informácie k voľbám: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradnáka VK a OVK si môžete pozrieť tu..

Oznámenie o okrskoch a volebnej miestnosti si môžete pozrieť tu...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť tu...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce si môžete pozrieť tu...

Zoznam obcí, pre ktoré je obec Štítnik sídlom špeciálnej volebnej komisie si môžete pozrieť tu...

Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie si môžete pozrieť tu...

Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie si môžete pozrieť tu...

Zápisnicu miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávy v obci Štítnik si môžete pozrieť tu...


Zoznam článkov:

1 2 >