Voľby do orgánov samosprávy obcí

 17.06.2022

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie predsedu NR SR z 8. júna 2022 si môžete pozrieť tu...

Informáciu o práve voliť a byť volený pre voľbu do samospráv obcí si môžete pozrieť tu...

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov si môžete pozrieť tu...

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu si môžete pozrieť tu...

Oznámenie - menovanie zapisovateľa MVK si môžete pozrieť tu...

Informácie k voľbám: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22


Zoznam článkov:

1 2 >