Oznam pre pacientov zdravotného strediska

 05.12.2022

Oznam

Obec Štítnik ako vlastník objektu Zdravotného strediska v Štítniku Vám oznamuje, že ambulancie lekárov MUDr. Petra Kožara, MUDr. Markéty Mattošovej a  MUDr. Kataríny Demkovej sa od 6.12.2022 dočasne sťahujú do náhradných priestorov na prízemí v budove zdravotného strediska. Sťahovanie sa uskutočňuje z dôvodu rekonštrukcie objektu v súvislosti s realizáciou projektu „CIZS – Štítnik“ realizovaného z fondov EÚ v rámci výzvy

IROP-PO2-SC213-2020-58.

Týmto pacientov žiadame o trpezlivosť a zhovievavosť.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >