"Mestám a obciam zhasína nádej."

 26.01.2023

"Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenej iniciatíve "Mestám a obciam zhasína nádej," podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých naších základných úloh a povinnosltí, čo sa dotken aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády."


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >